?

Yang Berbahagia Datuk? Redzuawan bin Ismail

Celebrity Chef

?? ADJUNCT PROFESSOR

?

?

?

?

?

?

?

?

1 February 2017

-

31 January 2019

?

?

?

?

?

?

?

Yang Berbahagia Datuk Azlie bin Halim

Ketua Pengarah Eksekutif (CEO) Syarikat Intermedia Network

?????? FELLOWS

?

?

?

?

?

?

?

?

14 March 2017

-

13 March 2019

?

?

?

?

?

?

?

??

Puan Noraza bt. Yusof

Pengurus Besar Biro Pelancongan Malaysia

??????? FELLOWS

14 March 2017

-

13 March 2019

Yang Berbahagia Dato? Badlishah bin Hj. Ahmad

Group Chief Executive

Putrajaya Leisures & Services Group Sdn Bhd

?

??????? FELLOWS

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1 July 2017

-

30 June 2019

?

?

?

?

?

?

?

?

Updated :28 Ogos 2018